Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při živelních pohromách (BBK)

[Foto. Christian Bargon/Bildkraftwerk]
[Foto. Christian Bargon/Bildkraftwerk]
Browsergame „Max & Flocke: Jagd auf Dr. Superschreck“
Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes

Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva a pomoc při živelních pohromách (BBK) začal v červenci roku 2019 rozdělovat mezi jednotlivé země více než 300 zásahových vozidel coby doplňkovou výbavu. V této souvislosti je od roku 2019 a pro následující tři roky stanoven rozpočet 78 milionů eur ročně. Při odvrácení nebezpečí a civilní ochraně a ochraně při živelních pohromách hrají pro ochranu obyvatelstva důležitou roli právě technologie budoucnosti a technický pokrok. BBK proto měla velkou radost z toho, že mohla na stánku G-14 v hale č. 3 představit nové hasičské vozidlo (LF-KatS) typu MB Atego 1327 AF určené k ochraně při živelních pohromách. Vozidlo, které vychází z koncepčních úvah svazu pro civilní ochranu, bylo podle konceptu vyvinutého ve spolupráci s firmou Rosenbauer vybaveno karosérií pro likvidaci požáru při ochraně v civilním prostředí a nabízí všechno, co je k zásahu zapotřebí. To odpovídá zákonnému požadavku BBK doplňkově podpořit ochranu zemí pro oblast likvidace požárů a živelních pohrom.

Kromě toho bylo návštěvníkům veletrhu na stánku umožněno seznámit se s aktuální činností úřadu BBK. Návštěvníci získali informace z celé řady zajímavých informačních materiálů, jako jsou např. aktuální vydání magazínu o ochraně obyvatelstva, rádce ohledně prevence krizových případů a správného chování v nouzových situacích, ale i vzdělávacích materiálů „Max & Flocke“ speciálně upravených pro žáky základních škol.

Kdo chtěl sám vklouznout do role obou komiksových hrdinů, naučil se v onlinové hře „Max & Flocke: Hon na Dr. Superschrecka“ (www.max-und-flocke-helferland.de) hravou formou, jak se správně chovat v nouzových situacích.

Kromě toho byly na stánku BBK informace o pohotovostní informační a zpravodajské aplikaci svazu, zkráceně NINA. Jejím prostřednictvím dostávají uživatelé důležitá varovná hlášení o ochraně obyvatelstva pro různá riziková zařízení jako například šíření nebezpečné látky nebo velký požár – volitelně též pro jejich aktuální polohu. Pro kompetentní úřady civilní ochrany a ochrany při živelních pohromách je aplikace NINA poskytující varování rychlou a účinnou cestou k ochraně obyvatelstva. Kromě varovné funkce aplikace NINA navíc také nabízí základní informace a tipy pro krizové případy týkající se možných nebezpečných situací. Pro příští rok je na 10. září 2020 naplánován celostátní den varování. V tento den bude po celém Německu probíhat zkouška varovných prostředků: od aplikace NINA poskytující varování až po digitální reklamní tabule a rozhlasová sdělení.

Seitenanfang