Sasko se představilo

TLF 4000

Zemská škola požární ochrany a ochrany při živelních pohromách Sasko (LFS) nabídla na veletrhu FLORIAN přehled moderní výuky příslušníků hasičských sborů ve Svobodném státě Sasko. Návštěvníci veletrhu se mohli zúčastnit elektronického vědomostního testu, který vychází z přípravného testu, jímž musí budoucí velitelé skupin dobrovolných hasičských sborů před absolvováním příslušného kurzu na škole LFS projít. Děti si mohly na stánku vyrobit placky se spínacím špendlíkem.

TLF 4000: Cisternová hasičská vozidla mají velkou vodní nádrž s objemem 4 500 litrů. Jsou vybavena zapínatelným pohonem všech kol, a tudíž použitelná i v neschůdném a písčitém terénu. Vozidla byla vybavena dodatečným zatížením pro využití při likvidaci lesních požárů (mj. doplňkové hadice a proudnice). Vozidla jsou zkonstruována na podvozku MAN s výkonem motoru 290 PS. Rozměry vozidel jsou 7 170 mm na délku, 2 500 mm šířku (bez bočních zrcátek) a 3 300 mm na výšku.

Ochrana při živelních pohromách

Co se týká ochrany při živelních pohromách Svobodného státu Sasko, Saské státní ministerstvo vnitra se stará o jednotnou zemskou výbavu vozidel a je kompetentní ve věci rozhodování o jejich nákupu v rámci dostupných rozpočtových prostředků. V současné době je díky Saskému ministerstvu vnitra pořízeno devět servisních vozů pro jednotky ochrany při živelních pohromách „Hasicí záchranné čety“ („Löschzug Retten“) a deset cisternových hasicích vozidel TLF 4000 pro jednotky ochrany při živelních pohromách „Hasicí čety pro likvidaci lesních požárů“ („Löschzug Waldbrand“), ty byly zřízeny v zemských okresech Bautzen a Görlitz. Celková hmotnost obou typů vozidel je 16 tun. Příslušné prototypy vozidel, které budou pro výcvikové účely v budoucnu přiděleny Zemské škole požární ochrany a ochrany při živelních pohromách Sasko, představil Svobodný stát Sasko na veletrhu „FLORIAN 2019“.

Servisní vozy: Servisní vozy jsou využívány pro technickou pomoc a vybaveny těžkými hydraulickými záchrannými přístroji a záchrannými platformami, aby mohly sloužit k záchraně zraněných při vážných dopravních nehodách osobních nebo nákladních vozidel. Pro osvětlení místa zásahu mají bohatou výbavu osvětlovacích prvků. Tato vozidla jsou zároveň vybavena tak, že v nouzových situacích mohou krátkodobě fungovat u speciálně k tomu určených budov jako záložní napájecí zdroj. Vozidla jsou konstruována na podvozku Scania s výkonem motoru 320 PS. Rozměry vozidel jsou 8 045 mm na délku vč. navijáku, 2 500 mm šířku (bez bočních zrcátek) a 3 200 mm na výšku.

Hasičská aplikace „FwA 16/2“

Hasičská aplikace „FwA 16/2“, která byla vyvinuta pod vedením Technické univerzity Bergakademie Freiberg s podporou Saského státního ministerstva vnitra, se neustále vylepšuje. Nově byl vyvinut tmavý režim (Dark-Mode). Díky němu lze v aplikaci zobrazit světlé objekty v tmavých barevných odstínech, což zpříjemňuje například použití aplikace v tmavém prostředí. Tmavé rozhraní lze aktivovat také v závislosti na denní době. Mapa v aplikaci, která znázorňuje především stanoviště hydrantů, podporuje nyní „dynamické úrovně“. Ke spuštění jsou k dispozici kromě (již z poslední verze známých) map s trasami Německých drah nově také „lesní záchranné body“. Další úrovně mohou v budoucnu následovat. Nové úrovně rovněž podporují tmavý režim. Všechny úrovně mapy (spolková země Sasko, lesní záchranné body, dokumenty přístupné přes odkazy, hydranty atd.) lze nyní prohledávat pomocí funkce vyhledávání.

Kampaň „Ty jsi naše záchrana“

Již od září roku 2018 se Svobodný stát Sasko snaží získat více zájemců o neplacenou službu v oblasti protipožární ochrany a ochrany při živelních pohromách, ale i v záchranářství. Kampaň pod mottem „Ty jsi naše záchrana – čestná funkce s majákem“ nemá jen motivovat k většímu zájmu o neplacenou službu, ale zaměřuje se také na zaměstnavatele s cílem odbourávat předsudky a pochybnosti. Kromě toho má ukázat, že svazy a organizace nabízejí každému bez ohledu na věk, vzdělání a zkušenosti vhodnou činnost, která je výzvou. Webové stránky kampaně www.ehrenamt-mit-blaulicht.de pomohou dozvědět se něco o svazech a organizacích, které tuto čestnou službu umožňují.

Aby jak hasičským sborům a soukromým pomocným organizacím, ale i každému zájemci byly snadno zpřístupněny informace Saského státního ministerstva vnitra k tématům jako protipožární ochrana, záchranná služba a ochrana při živelních pohromách, vyšly v rámci kampaně v tomto roce již dva newslettery. Přihlásit se k odběru newsletteru je možné na webových stránkách kampaně nebo přímo prostřednictvím vizitek, které jsou k dispozici na veletržním stánku, a to přes příslušný přihlašovací QR kód.

Seitenanfang