Fórum záchranné služby aescutec®

Fórum záchranné služby aescutec®
Fórum záchranné služby aescutec®

aescutec® je mezidisciplinární informační a kontaktní platforma pro celou oblast záchranné služby, která nově probíhá coby součást veletrhu FLORIAN. Výstavní spektrum fóra záchranné služby zahrnovalo: sanitární výbavu a medicínu rychlé zdravotnické pomoci, farmaceutické výrobky, lékařskou techniku, ochrannou výbavu, zásahové oblečení, techniku vozidel, přepravu pacientů, přepravu materiálu, IT + mobilní komunikace. Po všechny dny doplňoval veletrh velmi kvalitní odborný program. Společně s veletrhem FLORIAN mělo Fórum záchranné služby aescutec® jako hlavní téma mezidisciplinární součinnost všech záchranářů při velkých akcích, hromadných nehodách, haváriích a epidemiích. aescutec® byl opět setkáním záchranářských sanitářů, záchranářských asistentů, sanitářů rychlé zdravotnické pomoci, lékařů rychlé zdravotnické pomoci a zdravotníků poskytujících péči při živelních pohromách, zástupců pomocných organizací, státních úřadů a pracovišť z oblasti ochrany při živelních pohromách.

1. Odborná konference o záchranné službě v rámci veletrhu FLORIAN

Kromě prezentací vystavovatelů nabídl veletrh všem příslušníkům hasičských sborů a záchranných služeb bohatý program přednášek pro zvýšení kvalifikace a další vzdělání. Dne 12. října proběhla v rámci veletrhu 1. Odborná konference o záchranné službě v Drážďanech, kterou zorganizovaly AG FreDi a Feuerwehr Dresden (Hasičský sbor Drážďany). Konference, na níž byly prezentovány zkušenosti z aktuální praxe, se zabývala vývojem a tendencemi v oblasti záchranářství.

Seitenanfang