Warsztaty w zakresie przygotowania propozycji kryteriów dla straży pożarnej UAV

Sobota, 12 października | 09:30 - 13:00

Workshop Feuerwehr-Drohnen
Workshop Feuerwehr-Drohnen

Po powitaniu przez wiceprezesa Niemieckiego Stowarzyszenia Straży Pożarnej, pana Larsa Oschmanna, warsztaty rozpoczęły się krótkim referatem na temat organizacji IEDO, International Emergency Drone Organisation, której referent jest członkiem.

Podczas warsztatów poruszono temat kryteriów UAV w ramach rozporządzenia wykonawczego 2019/947 (obowiązuje od 06/2020). Wspólnie z uczestnikami opracowane zostały propozycje elementów kategorii „Specjalne” (artykuł 5) lub „Obowiązek uzyskania zezwolenia” (artykuł 6) dla przyszłych dronów operacyjnych o masie startowej od 1,0 kg w HiOrgs, które następnie zostały przedłożone BMVI.

Warsztaty zostały podzielone na cztery obszary tematyczne, a w każdej z nich brał udział profesjonalny moderator.

  1. Połączenia radiowe/ochrona danych
  2. Tworzywa (materiały), zarządzanie zagrożeniami/ryzykiem
  3. Przydatność operacyjna (pojazdy, obsługa)
  4. Stabilność/zachowanie podczas lotu
Seitenanfang