Forum służb ratowniczych aescutec®

Forum służb ratowniczych aescutec®
Forum służb ratowniczych aescutec®

aescutec® to interdyscyplinarna platforma informacyjno-kontaktowa dla całego sektora ratunkowego, która ponownie jest włączona w targi FLORIAN. Oferta forum służb ratowniczych obejmowała: Wyposażenie sanitarne i medycynę ratunkową, produkty farmaceutyczne, technikę medyczną, wyposażenie ochronne, odzież dla służb ratowniczych, technikę pojazdów, transport pacjentów, transport materiałów, IT + komunikację mobilną. Przez wszystkie dni targi uzupełniał wysokiej jakości program specjalistyczny. We współpracy z FLORIAN forum służb ratowniczych aescutec® podjęło temat współpracy interdyscyplinarnej wszystkich służb ratowniczych podczas dużych wydarzeń, wypadków masowych, awarii i epidemii. aescutec®® po raz kolejny stało się miejscem spotkania sanitariuszy, asystentów, ratowników medycznych, lekarzy ratunkowych i medycyny katastrof, przedstawicieli państwowych organizacji pomocy, placówek i urzędów państwowych w zakresie ochrony przed katastrofami.

1. Konferencja służb ratowniczych w ramach targów FLORIAN

Poza prezentacją wystawców targi oferowały bogaty program wykładów w celu dalszej edukacji i szkolenia dla wszystkich członków straży pożarnej i służb ratowniczych. 12 października równolegle do targów odbyła się 1. konferencja służb ratownictwa w Dreźnie, zorganizowana przez AG FreDi i straż pożarną w Dreźnie. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami z aktualnej praktyki oraz zająć się kwestiami rozwoju i trendów w służbie ratownictwa.

Seitenanfang