Oferta targów FLORIAN / aescutec

Oferta targów FLORIAN / aescutec
Oferta targów FLORIAN / aescutec
 • Pojazdy i ich wyposażenie
 • Technika centrum zarządzania i zgłaszania
 • Odzież specjalistyczna i wyposażenie ochronne
 • Technika informacyjna i organizacyjna
 • Technika radiowa i komunikacji
 • Systemy alarmowe
 • Szczególne środki interwencyjne
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Wyposażenie sanitarne i medycyna ratunkowa
 • Technika medyczna
 • Dekontaminacja poszkodowanych
 • Wypadki masowe
 • Pomoc techniczna
 • Zarządzanie awaryjne
 • Ochrona przed środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi
 • Zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa
Seitenanfang