FLORIAN/aescutec® 2023 - Odborný veletrh pro hasičské záchranné sbory, civilní ochranu a ochranu před katastrofami

Podzimní setkání profesionálů z oboru

FLORIAN
©123rf.com: L. Kryvoshapka

Drážďany se na tři dny stanou hlavním městem nepolicejního odvracení nebezpečí v Německu – navštivte i Vy FLORIAN 2023! Můžete se těšit na zajímavý veletrh s inovativními novinkami, napínavými prezentacemi a informativními odbornými přednáškami.

Na veletrhu FLORIAN 2022 budou představeny technologie budoucnosti pro příslušníky požárního sboru, záchranné služby a ochrany obyvatelstva a nejnovější vývoje v oboru odvracení nebezpečí a ochrany před katastrofami, jakož i stěžejní body společného působení mezi diskutovanými organizacemi.

Váš projektový tým FLORIAN

Spektrum nabídky

FLORIAN
FLORIAN
 • Vozidla a vybavení všech organizací
 • Zásahové oblečení/ochranné vybavení
 • Protipovodňová ochrana
 • Preventivní a stavební protipožární ochrana
 • Informační a organizační Technika
 • Civilně-vojenská spolupráce
 • Dekontaminace zraněných
 • Hromadný výskyt zraněných
 • Zdravotnické vybavení a urgentní medicína
 • Lékařská Technika
 • Operační a sdělovací Technika
 • Bezdrátová a zpravodajská Technika
 • Systémy pro ohlašování nebezpečí
 • Speciální místa nasazení
 • Technické poskytnutí první pomoci
 • Řízení nouzových situací
 • Ochrana před chemickými, biologickými, radiologickými, jadernými a výbušnými látkami (CBRN)

Cílové skupiny návštěvníků

FLORIAN

Rozhodující osoby požárních sborů, záchranných složek, civilní ochrany a ochrany před katastrofami, příslušníci profesionálních a dobrovolných hasičských sborů, zástupci záchranných a sanitačních služeb, lékaři záchranné služby a traumatologové ze Německa, Polska, Čech, Slovenska a Rakouska.

Místo

Centrální poloha v Trojmezí. Přibližně třetina celkové hospodářské výkonnosti nových spolkových zemí (bez Berlína) dnes přísluší Sasku.

Přínos pro návštěvníky

 • Navázání kontaktů, získání informací o novém vývoji a zlepšení základů pro rozhodování
 • Přímý, osobní kontakt s průmyslem a poskytovateli služeb
 • Motivace a zábava při dalším vzdělávání prostřednictvím osobních kontaktů se zásahovými silami
 • Získání jednotek dalšího vzdělávání resp. bodů prostřednictvím certifikovaných nabídek dalšího vzdělávání v kongresu

Service FLORIAN 2023

Termín: 12. - 14. října 2023, každý den 9 – 17 hodin
Místo pořádání: Messe Dresden, Messering 6, 01067 Drážďany

Příjezd

MESSE DRESDEN
Messering 6
01067 Dresden
Germany

Další informace...

How to get there
Seitenanfang